Tandin Wangchuk
Tandin WangchukHead of Department, INFORMATION TECHNOLOGY tandinwangchuk(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Contact No.# +975-16553382 (O)
Tsheten Dorji
Contact No.# +975-17536197
Yeshi Wangchuk
Contact No.# +975-17581442
Parshu Ram Dhungyel
Parshu Ram DhungyelAssociate Lecturer parshuram(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Contact No.# +975-17696363
Pema Galey
Pema GaleyAsst. Lecturerpemagaley(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Yeshi Jamtsho
Yeshi JamtshoAsst. Lectureryjamtsho(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Kezang Dema
Kezang DemaAssociate Lecturerkezangdema(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Contact No.# +975-17398042
Manoj Chhetri
Manoj ChhetriAssociate Lecturermanoj_chhetri(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Contact No.# +975-17695710
Karma Wangchuk
Karma WangchukAssociate Lecturerkarma(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt

SUPPORT STAFF

Ngawang Dhendup
Contact No.# +975-17764541
Tshewang Tobgay
Contact No.# +975-17441422
Pema Lodup
Contact No.# +975-17869771
Kelzang Namgay
Kelzang NamgayTechnicianknamgay(dot)cst@rub(dot)edu(dot)bt
Contact No.# +975-17413050